Informacja o ochronie danych

Ochrona danych

Celem opublikowania Polityki Prywatności jest wyjaśnienie, jakie rodzaje danych zbieramy od osób odwiedzających naszą stronę i jak te informacje są wykorzystywane.

Wszystkie dane osobowe gromadzone na stronie internetowej są gromadzone, przetwarzane i chronione w pełnej zgodności z prawem Ukrainy i Unii Europejskiej (European Union Data Protection Framework Directives, zgodnie z UE 95/46/WE).

Dane osobowe

Dane osobowe na witrynach firmy są gromadzone na podstawie specjalnych kwestionariuszy i formularzy.  Рełne nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

Potrzebują Państwo szybkiej i niezobowiązującej oferty? Trafili Państwo zatem pod właściwy adres. Wszystkie normy pracy z danymi osobowymi są ściśle przestrzegane.

Sąd właściwy

Do niniejszej umowy stosuje się prawo ukraińskie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Gospodarczy Ukrainy.

Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne z powodu niezgodności z prawem Ukrainy, postanowienie takie zostanie usunięte z umowy. Wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.

SOLOVIY-TRANS  zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich postanowień umowy w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie zmian w Internecie. Jeśli nie akceptujesz tych postanowień, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej strony.

Informacje zdobyte podczas wizyty w serwisie

Podczas korzystania witryny soloviy-trans.com.ua, czytania tekstów na jej stronach i pobierania innych informacji, następuje automatyczna rejestracja niektórych danych komputera, z którego przeglądasz stronę.

Te informacje nie są osobiste. Pozwala nam to jedynie na obliczenie liczby odwiedzających witrynę, częstotliwości odwiedzania poszczególnych stron, a także na poznanie typów komputerów i oprogramowania, z których korzystają. Dzięki temu dla Państwa możemy stale ulepszać stronę i uczynić ją wygodniejszą i bardziej użyteczną.