Słownik pojęć

"Jumbo" - bardzo wydajna naczepa, dzięki "G" - podobnej podłodze i zredukowanej średnicy koła naczepy. Do 20 ton masy załadunku. Pojemność użytkowa: 96 - 110 m3.  Do 33 miejsc paletowych.

Samochodowa transporter ciężarówka - przeznaczona do transportu samochodów. Do 20 - 25 ton masy załadunku. Pojemność bezpośrednio zależy od długości przyczepy, średnio 8-10 samochodów.

Zaczep samochodowy - samochód plus przyczepa. Zaleta: szybki załadunek/rozładunek i duża ładowność. Wada: Nie nadaje się do transportu długich wyrobów. Do 16 - 25 ton masy załadunku. Pojemność użytkowa: 60-120 m³. Do 22-33 miejsc paletowych.

Cysterna samochodowa -  do transportu cieczy. Do 12 - 22 ton masy załadunku. Pojemność użytkowa: 8 - 40 m3  

Kontener ładunkowy - jednostka transportowa sprzętu wielokrotnego użytku, przeznaczona do transportu i szybkiego magazynowania towarów bez przeładunku pośredniego, wygodna do zmechanizowanego załadunku i rozładunku.

Nadawca - każda osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia przewoźnikowi towar do przewozu.

Odbiorca - każda osoba fizyczna lub prawna, która przyjmuje ładunek, wykonuje dokumenty przewozowe oraz rozładowuje samochody w ustalonej kolejności.

Umowa przewozu  - umowa dwustronna pomiędzy przewoźnikiem, nadawcą lub odbiorcą - dokument prawny, który określa zakres, czas i warunki przewozu towarów, prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron w odniesieniu do ich przestrzegania.

Pakowanie przedmiotów - lista jednostek opakowania. Wskazuje objętość i rodzaj ładunku.

Spedytor - pracownik, który podczas przewozu towarów zapewnia właściwe funkcjonowanie służb transportowych i spedycyjnych.

Zamówienie na ładunek - dokument, który dostarcza nadawcy do przewoźnika w celu dostarczenia warunkowej przesyłki ładunku w uzgodnionych ramach czasowych.

Klient - nadawca lub odbiorca, który zawarł z przewoźnikiem umowę przewózu.

Dostarczenie ładunku - przekazanie ładunku odbiorcy przez przewoźnika, zgodnie z dokumentem przewozowym towaru, wraz z późniejszym rozładunkiem i wykonaniem odpowiednich dokumentów.

Сiężarówka do przewozu zboża - do transportu zbóża. Do 12 - 22 ton masy załadunku.

Kontener (transport)  - do transportu różnego rodzaju kontenerów. Do 20 - 30 ton masy załadunku

Etykietowanie - napisy, obrazy lub symbole na opakowaniu lub odpowiadającym mu towarze, który ma być wysłany i przekazany odbiorcy.

Transport miejski - różny transport towarów w obrębie miasta.

Transport dalekobieżny - transport towarów poza miastem (osada).

Wielkość przewozu - ilość ładunku przewiezionego lub zgłoszonego przez nadawcę i odebranego przez przewoźnika w celu dostarczenia do odbiorcy  (ton).

Pakowanie - układanie i konsolidacja ładunków w powiększoną jednostkę ładunkową, która zapewnia ich integralność, zachowanie podczas transportu lub załadunku i rozładunku, operacji magazynowych.

Przewoźnik - osoba, wykonująca usługi przewozu ładunków transportem publicznym.

Ulotka - podstawowy dokument dotyczący rejestracji drogowego przewozu towarów, charakteryzujący pracę samochodu i kierowcy od momentu wyjazdu z firmy transportowej do momentu powrotu do firmy.

Przyjęcie ładunku - wydanie przez nadawcę ładunku przygotowanego do wyjazdu oraz dokumentów towarowych i przewozowych przewoźnikowi z późniejszym załadunkiem na pojazd, a także rejestracja dokumentów przyjęcia ładunku przez przewoźnika do wyjazdu.

Naczepka - samochód dołączony do samochodu z własnym napędem.

Wywrotka - do transportu piasku i innych ładunków masowych. Do 12 - 22 ton masy załadunku.

Ciągnik siodłowy - samochód do holowania naczepy.

Samochód specjalny - do przewozu towarów określonych kategorii.

Pojazd specjalny – do wykorzystania specjalnych funkcji roboczych.

Opakowanie - podstawowy element opakowania do umieszczenia produktu.

Dokumentacja transportowa - zbiór dokumentów prawnych, na podstawie których dokonuje się rejestracji, przyjęcia, przekazania, przewozu, dostarczenia ładunku oraz wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu transportowego.

Konosament - jednolity dokument prawny dla wszystkich uczestników procesu transportowego, przeznaczony do spisywania towarów i wartości materialnych, rozliczania sposobu ich przemieszczania, przyjmowania, składowania, eksploatacji i rozliczania, a także do rozliczeń za transport ładunku i rozliczania wykonanej pracy.

Usługa transportowa - transport ładunków oraz kompleks czynności pomocniczych związanych z dostarczaniem ładunków samochodami.

Namiot, naczepa -  do transportu większości rodzajów ładunków. Różne rodzaje obciążeń: górne, boczne, tylne. Do 20 - 25 ton masy załadunku.  Do 22-33 miejsc paletowych. Pojemność użytkowa: 60-96 m³.

Chłodziarka, naczepa - naczepa z agregatem chłodniczym. Przeznaczona do przewozu towarów łatwo psujących. W przedziale ładunkowym utrzymuje od + 25'C do - 25'C. Do 12-22 ton masy załadunku. Pojemność użytkowa: 60-92 m³.  Do 24-33 miejsc paletowych.