Соціальна відповідальність

Невід’ємною частиною корпоративної культури компанії Соловій-Транс залишається відповідальне ставлення не лише до клієнтів, але й до партнерів та колег.

Невіддільною (частина/ознака) частиною корпоративної культури компанії Соловій-Транс залишається належне ставлення не лише до клієнтів, але й до колег та партнерів. Саме тому ще з початку свого заснування ми керуємось трьома основними засадами, пов’язаними із соціальною відповідальністю.

Відповідальність перед соціумом.

Благодійність. Ми добре знаємо, які ризики та потенційні небезпеки виникають під час здійснення міжнародних перевезень, як для звичайних громадян, наших клієнтів та суспільства в цілому. Саме тому ми являємось ініціаторами прямих діалогів як із громадськими організаціями, так і з державними установами, постачальниками та замовниками для вдалого розв'язання питань, що існують  та уникнення можливих небезпек. Ми з радістю беремо участь в соціальних проєктах, стаємо учасниками благодійних, меценатських програм. Велику увагу приділяємо розвитку освітньої сфери. Фінансово підтримуємо школи та університети.

Працівники. Комфорт наших працівників одне із найголовніших завдання. Адже від цього залежить їх комфорт і зосередженість в процесі праці. Демократичний стиль управління обраний керівництвом компанії сприяє дружній атмосфері й продуктивній комунікації. Наші працівники є дуже ефективними і цілеспрямованими, адже мотивуються фінансовими винагородами за належну роботу, відповідальність та ініціативність.

Також наша компанія надає можливість спілкуватись з іноземними колегами, що сприяє професійному та особистому розвитку працівників Соловій-Транс.

Не можемо не згадати про здоров'я. Адже ми – за здоровий спосіб життя, саме тому заохочуємо наш колектив до цікавих та корисних спортивних заходів.

Професійна освіта водіїв. Як і кожна велика транспортна компанія, ми прагнемо до максимальної якості та безпеки водіння на міжнародних шляхах. Досягти даної мети значною мірою вдається завдяки започаткованій компанією професійній освіті водіїв. Дана програма водіння розроблена фахівцями та використання спеціалізованого довідника для водія значно зменшують можливість аварійних ситуацій і сприяють безпеці перевезень. Також протягом багатьох років ми беремо активну участь в робочих групах щодо покращення умов праці водіїв.

Екологічна відповідальність.

Здійснюючи комерційну діяльність, не знімаємо відповідальності із себе за вплив на наше довкілля. Зовнішній екологічний аудит дав змогу оцінити потенційну небезпеку для природи та створити комплексну систему менеджменту екології.

Комплексні заходи, що ми проводимо для збереження довкілля названі незалежною аудитною компанією “зразковими у транспортному секторі”.

В перелік наших внутрішніх заходів для запобігання негативного впливу на природне середовище можна віднести:

• використання в діяльності лише безпечних для довкілля послуг та продуктів;

• скорочення та уникнення відходів;

• введення у використання технік економії енергії, що забезпечує її економію;

• раціональне використання води;

• ресурсоощадні подорожі;

• навчання та заохочення працівників до природоохоронної діяльності.

Важливими для нас є і зовнішні методи безпеки. До них варто віднести:

• покращення кваліфікації персоналу, навчання водіїв виконувати свої головні обов’язки, не шкодячи при цьому довкіллю;

• започаткування комбінованих транспортних перевезень (автотранспорт-залізниця, автотранспорт-паром);

• професійна логістика, яка виключає “пусті перевезення”;

• взаємодія з міжнародними природоохоронними організаціями та структурами.

Нашим досягненням є те, що завдяки переходу на комбіновані перевезення, ми змогли зменшити викиди парникового газу CO2 аж на 330 тисяч тонн лише 2018-й рік.

Постійне вдосконалення

Соловій-Транс – величезна транспортна компанія. Ми сплачуємо податки, даємо роботу понад 1700 працівникам, співпрацюємо із багатьма партнерами по всій планеті. Від нашого успіху значною мірою залежить успішність багатьох інших підприємств, добробут та бюджет деяких міст та держави. Усвідомлюючи величезну відповідальність, керівництво Соловій-Транс постійно удосконалюється, враховуючи ймовірні економічні, соціальні, екологічні ризики та цілі.