Глосарій

Вантажний контейнер – одиниця транспортного обладнання багаторазового використання, призначена для перевезення та короткочасного зберігання вантажів без проміжних перевантажень, зручна для механізованого навантаження та розвантаження, завантаження та вивантаження

Вантажовідправник – будь-яка фізична або юридична особа, яка подає перевізнику вантаж для перевезення.

 

Вантажоодержувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює приймання вантажів, оформлення товарно-транспортних документів та розвантаження транспортних засобів у встановленому порядку.

Договір про перевезення вантажів – двостороння угода між перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термін та умови перевезення вантажів, права, обов’язки та відповідальність сторін щодо їх додержання.

Дорожній лист – документ установленого законодавством зразка який визначає та веде облік роботи автомобільного транспортного засобу.

Експедитор з перевезення вантажів – працівник, який забезпечує виконання відповідних операцій транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення вантажів.

Замовлення на перевезення вантажів – документ, який подає вантажовідправник перевізникові на доставляння обумовленої партії вантажів в узгоджені терміни.

Замовник – вантажовідправник або вантажоодержувач, який відповідно уклав договір з перевізником про перевезення вантажів.

Здача вантажу – подання вантажоодержувачу перевізником вантажу, згідно з товарно-транспортним документом, з наступним розвантаженням і оформленням відповідних документів.

Маркування – потрібні написи, зображення та умовні позначки, вміщені на упаковуванні, або самому товарі, який відвантажується для належного перевезення та здачі вантажу одержувачу.

Міські перевезення – перевезення різнорідних за структурою вантажів у межах міста.

Міжміські перевезення – перевезення вантажів, що здійснюються за межі міста (населеного пункту).

Обсяг перевезень – кількість вантажу, перевезеного або заявленого вантажовідправником і прийнятого перевізником для доставлення одержувачу (в тоннах).

Пакетування – формування та скріплення вантажів в укрупнену вантажну одиницю, яке забезпечує при доставленні у встановлених умовах їхню цілість, збереження та дозволяє механізувати вантажно-розвантажувальні та складські роботи.

Перевізник – особа, яка надає послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом загального користування.

Подорожній лист – первинний документ про облік вантажних автомобільних перевезень, що всебічно характеризує роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство.

Приймання вантажу – подання вантажовідправником підготовленого для відправлення вантажу та товарно-транспортних документів перевізнику з наступним навантаженням на транспортний засіб та оформлення документів про прийняття вантажу перевізником для відправлення.

Причіп – транспортний засіб, призначений для руху в з’єднанні з автомобільним транспортним засобом.

Сідельний тягач – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для буксирування напівпричепа.

Спеціалізований автомобіль – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів певних категорій.

Спеціальний автомобіль – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій.

Тара – основний елемент упаковування, що являє собою виріб для розміщення продукції.

Товарно-транспортна документація – комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу.

Товарно-транспортна накладна – єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Транспортна послуга – перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, що пов’язані з доставленням вантажів автомобільним транспортом.